05-03-2024 La Roma del papa Sixt V

    • Conferència sobre Història
    • Dra. Eva March Roig. Professora agregada, Facultat Humanitats, Universitat Pompeu Fabra

    • Museu Egipci de Barcelona
    • 5 de març de 2024 a les de 19.00 a 20.30

En els anys posteriors al Concili de Trento, i determinat per les conseqüències que d'ell se'n van derivar, Sixte V s'erigeix com un Papa desitjós de convertir Roma en la ciutat que inqüestionablement subratllés la seva capitalitat com a epicentre de la nova Església catòlica reformada. Entre els nombrosos canvis que va propiciar durant els cinc anys del seu pontificat (1585-1590), la reurbanització de Roma va ser, sens dubte, una de les seves màximes fites, no en va se'l coneix amb el nom de Restaurator urbis. Ajudat pel seu enginyer, Domenico Fontana, Sixte V va repoblar els turons de Roma, va connectar les grans basíliques de peregrinació de la ciutat gràcies a nous eixos que li van donar a Roma una aparença més moderna i funcional, i va situar estratègicament places i grans espais oberts que determinarien, en el futur, els canvis urbanístics que encara són visibles avui en dia.