06-04-2024 Visita al Rec Comtal

    • Visit about Others
    • Lluís Pagespetit Blancafort

    • Casa de les Aigües
    • 6 of april of 2024 to 9.00 a 13.00

En un context en el qual cada cop és més crítica la situació de subministrament d'aigua al nostre país, us proposem una visita a la Casa de les Aigües i el Rec Comtal per explorar històricament com es proveïa d'aigua la ciutat de Barcelona.