12-03-2024 Ser vella a l’Antiguitat: experiències i percepcions de la vellesa al Mediterrani antic

  • Lecture about Classical antiquity
  • Meritxell Ferrer Martín 

   Professora Lectora Arqueologia Clàssica, Departament Humanitats, Universitat Pompeu Fabra

   Aurora Rivera Hernández

   Investigadora Postdoctoral Juan de la Cierva Formación, Universidad de Granada

  • Museu Egipci de Barcelona
  • 12 of march of 2024 to de 19:00 a 20:30 h

L’entrada de les aproximacions feministes a l’estudi del passat ha permès començar a donar veu a totes aquelles persones que, tradicionalment, han estat silenciades per les narratives tradicionals. A través d’aquestes mirades hem pogut crear nous relats sobre el passat en els que no només es recupera la veu de les dones, sinó també de tots aquells actors històrics que específicament per raó d’edat havien estat marginalitzats. A través de l’anàlisi de fonts escrites, iconogràfiques i arqueològiques, en aquesta xerrada ens aproximarem a com s’entenia i s’experimentava la vellesa en diferents societats del Mediterrani antic. I, de manera concreta, a com vivien la vellesa les dones d’aquestes societats.