14-12-2023 “Pharaonism” i política. El nacionalisme i l’arqueologia

    • Lecture about History
    • Prof. Maite Rada Caballé. Egiptòloga. Responsable del Departament Pedagògic del Museu Egipci de Barcelona

    • Museu Egipci de Barcelona
    • 14 of december of 2023 to de 19:00 a 20:30 h

L’egiptologia ha estat centrada en una narrativa eurocèntrica. L’accés de professionals egipcis no va ser ni immediat, ni majoritari. Alguns com Ahmad Kamal van ser pioners trencants barreres, però la integració no va ser fàcil. En el període que va de la Primera a la Segona Guerra Mundial el nacionalisme egipci, la nova visió política del país a escala política i de la seva cultura va portar molts canvis. Examinarem aquí si també i fins on es va produir la nacionalització de l'egiptologia per part dels egipcis.