Com i per què neixen els feudals?

  • Lecture about History
  • DR. ALEJANDRO MARTÍNEZ GIRALT
   Doctor en Història Medieval per la Universitat de Girona

  • Fundació Arqueològica Clos
  • 27 of november of 2019 to 19 h

En general, s’accepta que pels volts de l’any 1000 els Estats de l’Occident europeu cristià s’estaven adaptant al règim que avui anomenem feudal. Més difícil és donar-ne una definició exacta i inclusiva.

Tampoc hi ha acord encara sobre si cal veure’l com a una autèntica revolució, o bé si és més convenient relativitzar els canvis que en comportà l’arribada. Ara bé, com en tot procés històric, la feudalització fou impulsada i aprofitada per una minoria de persones. Monarques, nobles i eclesiàstics esdevingueren feudals. Però... com? I per quines raons ho varen fer?

En aquesta conferència es vol ajudar a comprendre la complexitat del procés de feudalització i l’abast de les conseqüències sobre aquells que el van patir, posant el focus, sobretot, en les aspiracions, les accions i els resultats obtinguts per aquells que se’n van poder beneficiar.

This space uses cookies. If you continue to browse we shall consider this use acceptance the use of cookies. Receive more information.