Els Textos de les Piràmides: un debat obert (REPROGRAMACIÓ)

  • Lecture about Ancient Egypt
  • TANIA MUÑOZ RUIZ

   Graduada en Arqueologia. Postgrau en Egiptologia per la UAB

  • Fundació Arqueològica Clos
  • 2 of december of 2020 to 19.00

Els Textos de les Piràmides són el corpus religiós i funerari més antic de la història de la humanitat. En base a ell, els egipcis desenvoluparen una tradició textual que, tot i anar canviant de suports, esdevingué una de les bases per a la seva religiositat. D’aquí que, des d’antic, hagi estat un tema àmpliament abordat. No obstant, encara avui dia són un focus de debat dins les creences funeràries egípcies.

La concepció del més enllà dels egipcis ha fet pensar que aquests textos tenen una disposició concreta segons l’arquitectura de les piràmides on es troben esculpits, i que, per tant, hi hauria una simbologia relacionada amb el viatge que l’ànima havia de fer per la piràmide per tal d’arribar al més enllà. Aquesta teoria, però, no és acceptada per tots els investigadors; alguns sostenen que l’arquitectura interna de les piràmides no és una condició per al seu contingut textual.

En aquesta conferència es donaran a conèixer les diferents postures al voltant d’aquest debat, tenint en compte l’anàlisi arquitectònic i el seu context mitològic-ritualístic.

This space uses cookies. If you continue to browse we shall consider this use acceptance the use of cookies. Receive more information.