Un temple d’Horus d'època tardana (segles IV-VI dC) al port grecoromà de Berenike: culte i ritual als límits de l’Egipte romà

  • Lecture about Ancient Egypt
  • DR. JOAN OLLER

   Professor titular d’Història Antiga, Departament de Ciències de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana, UAB

  • Fundació Arqueològica Clos
  • 14 of may of 2020 to 19 h

La campanya d'excavacions del ‘Sikait Project’ al port grecoromà de Berenike l’any 2019 va permetre intervenir en un dels majors edificis preservats de l’assentament per època romana: el Northern Complex. L’obertura de tres sondejos en aquest edifici permeté identificar una zona ritual associada presumiblement al déu Horus.

El caràcter tardà del santuari (segles IV-VI dC) i els remarcables descobriments fets al seu interior aporten un exemple únic per apropar-nos al coneixement de les pràctiques religioses de la població que habitava aquesta zona fronterera de l’Imperi en època tardana, permetent obtenir dades tant de la població egípcia i romana com dels enigmàtics pobles blemis.

This space uses cookies. If you continue to browse we shall consider this use acceptance the use of cookies. Receive more information.