07-05-2024 Mujeres de poder en la sociedad Moche

  • Conferencia sobre Mundo Precolombino
  • Marisa Sánchez David

   Doctora en Arte por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesora de Arqueología, Historia, Arte de Oriente Próximo y Arte Precolombino

  • Museu Egipci de Barcelona
  • 7 de mayo de 2024 a las de 19:00 a 20:30 h

Durant els darrers anys les investigacions realitzades al territori de la costa peruana han identificat diferents artefactes a les excavacions i nombrosos aspectes referents al rol de la dona s'han pogut identificar, en particular, aquells rols que fan referència a llur paper com a mediadores i interlocutores en societats d'àmbit comunitari. Algunes d'aquestes dones van traspassar, mitjançant les imatges (pictòriques i/o escultòriques), la línia divisòria del temps per mostrar-nos, en el present, l'important paper que exerciren i les principals funcions que van desenvolupar.

En aquesta ocasió ens aproparem a conèixer quines eren aquestes principals funcions socials com a sacerdotesses, figures oraculars, endevines, bruixes, curanderes, remeieres i llevadores. Elles van representar el principi femení que contemplava la fertilitat i la força sobrenatural, però al mateix temps, el coneixement i una gran saviesa ancestral. Tot aquest àmbit es va desenvolupar sota els auspicis d'una poderosa ideologia sustentada per un panteó de deus de caràcter dual.