16-05-2024 La cultura de l'aigua a l'antic Egipte

  • Conferencia sobre Antiguo Egipto
  • Roser Marsal Aguilera

   Doctora en Arqueologia. Investigadora postdoctoral Juan de la Cierva. Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic – Universitat Autònoma de Barcelona

  • Museu Egipci de Barcelona
  • 16 de mayo de 2024 a las de 19:00 a 20:30 h

L'estudi de la cultura de l'aigua és essencial per a comprendre les interaccions humanes amb aquest recurs, així com les estratègies de les comunitats del passat. La recerca en la cultura de l'aigua en l'antic Egipte ha abordat la hidrotecnologia, el subministrament d'aigua i aspectes institucionals i religiosos, però es necessita una comprensió més completa de la interacció entre l'aigua, les persones i l'entorn. Des d’un enfocament integral s’analitzaran les pràctiques desenvolupades per les antigues comunitats egípcies per a gestionar sistemes hidràulics, el seu llegat en sostenibilitat i gestió de l'aigua, a més d'estructures socials i legislació per a garantir el subministrament d'aigua. També s'explorarà la conceptualització de l'aigua i les pràctiques religioses associades. Aquest estudi incorporarà l'anàlisi de fonts arqueològiques, textuals i antropològiques per a entendre els mecanismes de gestió i resiliència de les comunitats de l'antic Egipte.