19-06-2024 La bona praxis en la gestió del patrimoni arqueològic xinès: la Muralla de Nanjing, i el recinte Arqueològic del Han Yangling

    • Conferencia sobre Arqueología
    • Prof. Mariàngela Taulé i Delor. Directora General de la Fundació Arqueològica Clos - Museu Egipci de Barcelona

    • Museu Egipci de Barcelona
    • 19 de junio de 2024 a las de 19:00 a 20:30 h

La itinerància de l’exposició Meet Egypt: The exhibition of the rare relics and mummies organitzada pel Meet You Museum i el Museu Egipci de Barcelona a quatre grans capitals xineses, ens ha permès descobrir museus i espais arqueològics de gran espectacularitat i respecte vers el patrimoni i la mateixa recerca arqueològica. L’objectiu d’aquesta conferència és la de compartir i donar a conèixer la bona praxis que s’ha portat a terme en espais arqueològics com el recinte funerari de l’emperador Jingdi (188 a.C.-141 a.C.), conegut com a Liu Qi i la seva emperadriu Wang. Es tracta del mausoleu reial de la dinastia Han més ben conservat de la història antiga xinesa. La museïtzació del jaciment i posada en valor del patrimoni gràcies al museu de Han Yanling el varen convertir en el millor museu nacional xinès. Un altre bon exemple és el museu de la Muralla de Nanjing, capaç de combinar museologia tradicional, última tecnologia i pedagogia amb exquisides sales de gran disseny.