02-10-2023 Shenoute i les dones. Un recorregut arqueològic pel paisatge monàstic de l'Egipte Copte (s. IV-V)

  • Finalitzat
    • Conferència sobre Antiguitat tardana
    • Dra. Ariadna Guimerà Martínez. Especialista en antiguitat tardana, Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana, Universitat Autònoma de Barcelona

    • Museu Egipci de Barcelona
    • 2 de octubre de 2023 a les de 19.00 a 20.30

Shenoute el Gran o l’Arximandrita fou el pare del monasticisme egipci a causa de l’encomiable corpus textual que ens va llegar en llengua copta. També és conegut per la seva tasca directiva (385-464 dC) al capdavant de diferents monestirs coptes, entre els quals destaca el cèlebre Monestir Blanc on ell habitava. Troballes arqueològiques i papirològiques recents han demostrat que es tractava d’una comunitat de caràcter doble on convivien monjos i monges en termes d’igualtat... o no? Tot acompanyat d’una mirada en clau de gènere, analitzarem les úniques tretze cartes escrites per monges coptes amb les quals provarem de reconstruir la vida quotidiana del Monestir Blanc per discernir alguns dels patrons de comportament d’elles dins del món tal com van percebre’l.

En aquesta comunicació farem un apassionant viatge pel paisatge monàstic copte de la mà d’un dels personatges més carismàtics del cristianisme primitiu a Egipte. Amb ell, ens endinsarem en un moment clau de la formació de les primeres comunitats cristianes i veure’m com es van interrelacionar i interactuar amb els diferents espais i paisatges religiosos que van cohabitar entre els segles IV i V fins al triomf inexorable de la Creu.