El gust artístic per l’antic Egipte al segle XVIII espanyol. La presència de motius egiptitzants als Reales Sitios

 • Finalitzat
  • Conferència sobre Història
  • Dimecres 22 de juny 2016, 19 hores

   El gust artístic per l’antic Egipte al segle XVIII espanyol. La presència de motius egiptitzants als Reales Sitios

   ELISABETH GARCIA I MARRASÉ. Museu Egipci de Barcelona. Màster en Estudis Històrics, UB. Membre del Grup d’Estudis d’Història del Mediterrani Occidental (GEHMO). Investigadora predoctoral Programa Societat i Cultura, UB

   IDIOMA: CATALÀ

  • Fundació Arqueològica Clos
  • 22 de juny de 2016 a les 19 hores

La suggestió exercida per l’antic Egipte i la seva plasmació dins el gust artístic del segle XVIII es va traduir, sobretot a la segona meitat de la centúria, en una sèrie de projectes i dissenys de primer ordre en la concepció de jardins, fonts i salts d’aigua pertanyents als Reales Sitios. Ara bé, la presència de motius egiptitzants no era un fenomen aïllat en el context de la Corona espanyola del Set-cents, ni tampoc una mera resposta a la tradicional (i superficial) visió egiptomaníaca. Formava part d’un imaginari més ampli que ja venia d’antuvi i que, en ocasions, aconseguí traspassar dels espais exteriors als interiors. La conferència mostrarà els principals projectes, fallits o no, alguns dels quals encara podem admirar actualment en indrets... més propers del que pensem. Imatge: José del Castillo, Vista del Jardín del Retiro hacia las tapias del caballo de bronce (detall), 1771.