Història de la tortura. Evolució de les eines per infligir dolor al llarg dels temps

 • Finalitzat
  • Conferència sobre Història
  • DR. ALBERT ISIDRO

   Traumatòleg de l’Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona. Paleopatòleg

  • Fundació Arqueològica Clos
  • 24 de maig de 2017 a les 19h

Som els fills de Cain. Al llarg dels segles, l’ésser humà ha mostrat una de les seves facetes més funestes: la maldat portada fins al punt màxim del refinament. La tortura ha estat present al costat (fosc) de la Història. Els mètodes més diversos segons el temps i les modes han fet que aquest ‘art’ evolucionés. Des d’una perspectiva estrictament científica, la tortura és la tècnica de causar el màxim dolor possible a la víctima, quan aquesta es troba en estat conscient. D’aquí el refinament dels torturadors. L’aparositat emprada també ha evolucionat: des de l’esbatussament pur i dur, passant per la mutilació, la crucifixió, els esclafaments, les tortures basades en la immersió a l’aigua, fins aquella que precisa una major complexitat de materials. D’altra banda, atendrem les tortures de base psicològica, àmpliament utilitzades avui dia, ja siguin induïdes –o no– per fàrmacs i drogues.