Ilturo, el primer assentament urbà d'època romana republicana a la Laietània

 • Finalitzat
  • Conferència sobre Món Clàssic
  • PROF. ALBERT MARTÍN

   Llicenciat en Prehistòria i Història Antiga. Arqueòleg

  • Fundació Arqueològica Clos
  • 16 de novembre de 2017 a les 19h

A partir d’unes excavacions que es van fer a Cabrera de Mar els anys 1997 i 1998, es va poder documentar l’existència d’un nou assentament urbà datat entre la meitat del segle II aC i els primers decennis de la centúria següent.

Els treballs que s’han fet en aquest jaciment des de llavors han anat ampliant de manera important el coneixement que es tenia d’aquest lloc, convertint-lo en un referent essencial per comprendre el procés de romanització a la Hispània Citerior, així com també pel que fa a l’evolució de l’arquitectura romana d’aquest període històric.

Aquesta conferència, doncs, permetrà conèixer de la mà d’un especialista l’assentament d’Ilturo, considerat com el primer de tipus urbà durant l'època romana republicana a la regió de la Laietània.