Noves tendències en l’Arqueologia de la civilització ibèrica

 • Finalitzat
  • Conferència sobre Arqueologia
  • DR. DAVID ASENSIO I VILARÓ
   Arqueòleg. Professor de Grau d’Arqueologia de la UB i la UAB

  • Fundació Arqueològica Clos
  • 3 de desembre de 2019 a les 19 h

Han passat més de cent anys des que pioners de l’Arqueologia catalana, encapçalats pel Dr. Pere Bosch Gimpera, van treure a la llum les primeres evidències que a Catalunya donaven constància material d’un poble preromà fins aleshores conegut bàsicament a través dels esments i les descripcions d’historiadors de l’Antiguitat clàssica.

En aquest segle llarg de recerca s’ha produït un avenç espectacular en el coneixement disponible sobre una cultura que, ara constatem, assoleix uns nivells de civilització equiparable a les societats mediterrànies més avançades del període protohistòric, al mateix nivell que tartèssics, etruscs i, fins i tot, les grans potències colonials del moment: púnics i grecs.

Les tendències de la investigació més recent s’orienten a apuntalar i descriure, amb el màxim detall possible, el complex panorama de diversitat organitzativa i estructural que caracteritza els pobles ibers, sovint a partir de l’aplicació d’esquemes interpretatius profundament renovadors.