Oikonomia. Cuidados, reproducción, producción

 • Finalitzat
  • Forum Literari sobre Arqueologia
  • Dilluns 30 de maig 2016, 19 hores

   FÒRUM LITERARI

   Oikonomia. Cuidados, reproducción, producción

   ROSER MARSAL. Professora associada del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Co-autora del llibre

   IDIOMA: CATALÀ

  • Fundació Arqueològica Clos
  • 30 de maig de 2016 a les 19 hores

Si bé «oikonomia» es refereix a l’economia de la vida, el títol d’aquest llibre publicat en format digital per la URV al·ludeix a l’economia relativa a les dones. L’obra, que atén una àmplia cronologia, s’estructura en quatre capítols: Kèmit (Egipte); Antiguitat tardana (segles III-V); Edat Mitjana (Catalunya i Itàlia, segles XIII-XV); i societat victoriana. Quatre anàlisis, però, amb un mateix plantejament: la forma d’entendre el valor històric del treball de la dona. Des d’una òptica en clau femenina, Marsal (et alii) situen en primer lloc de la investigació el treball centrat en tenir cura (sosteniment de la vida); en segon, el de reproducció (vital i social); i, en darrer, el de producció. Aquest Fòrum obrirà la porta a una matèria poc coneguda pel gran públic