Programa d'Activitats del Club 1er Semestre 2024

    • Conferència sobre Antic Egipte
    • 1ER SEMESTRE 2024

    • Museu Egipci de Barcelona
    • 15 de gener de 2024 a les intal·lacions del Museu Egipci o en línia i fins el 26 de juny de 2024.

Si tens qualsevol consulta, envia un correu a club@museuegipci.com