Un episodi poc conegut de la Catalunya del segle XVII: plaga de llagosta, Mare de Déu de la Mercè i revolta dels Gorretes

 • Finalitzat
  • Conferència sobre Història
  • DR. VALENTÍ GUAL

   Doctor en Història Moderna. Professor titular de la Universitat de Barcelona

  • Fundació Arqueològica Clos
  • 12 de febrer de 2019 a les 19h

Els anys 1686-1689 una gran part de Catalunya es va veure immersa en una revolta pagesa de primera magnitud provocada per un conjunt de causes profundes i també per un element conjuntural: una plaga de llagosta que va exterminar les collites de cereals i va generar una crisi agrària profunda.

A la ciutat de Barcelona, la Mare de Déu de la Mercè acabà com a copatrona arran de la incidència del pas i estada dels ortòpters.

Un símil de maledicció bíblica que s’havia patit també el 1358 i que trenca la visió idíl·lica i pairalista del camp català entre la fi del conflicte remença i el contenciós rabassaire. Naturalment, fer coincidir aquesta conferència amb la data del 12 de febrer (Santa Eulàlia) no és fruit de la causalitat.