14-11-2023 Grafits als calabossos de Montjuïc. Un testimoni històric

  • Finished
    • Lecture about History
    • Prof. Oriol Achón. Membre de l'expedició arqueològica del Museu Egipci de Barcelona

    • Museu Egipci de Barcelona
    • 14 of november of 2023 to de 19:00 a 20:30 h

El castell de Montjuïc, ja des del segle XIX, es converteixen en presons militars. En determinats moments històrics, com per exemple la Setmana Tràgica o durant la Guerra Civil Espanyola, aquestes presons són centres de reclusió no només de militars sinó també de civils.

La troballa als calabossos del castell de Montjuïc de més de 800 grafits va plantejar un repte pel seu registre i la seva interpretació. La xerrada pretén posar en consideració l’estat de la investigació i el sistema de classificació emprat, així com la seva importància per refer alguns aspectes de la vida quotidiana d’aquests calabossos.