30-11-2023 Napoleó i l'expedició d'Egipte (1798-1801)

  • Finished
    • Lecture about History
    • Dra. Maria Betlem Castellà i Pujols. Professora Tenure-Track d’Història Moderna, Universitat Pompeu Fabra

    • Museu Egipci de Barcelona
    • 30 of november of 2023 to de 19:00 a 20:30 h

L’expedició d’Egipte no va tenir els efectes esperats pels membres del Directori que pretenien desfer-se de Napoleó. Tampoc va ser l’èxit militar i colonial desitjat. Però a nivell científic, l’expedició d’Egipte va donar els seus fruits. La pedra de Rosetta va ser descoberta, l’Institut d’Egipte a semblança de l’Institut de França va ser creat al Caire i l’obra monumental Descripció d’Egipte va començar a publicar-se uns anys més tard. Pel que fa a Napoleó, tot era qüestió de temps. Calia esperar el bon moment per a conduir un nou cop d’Estat. Mentrestant, des d’Egipte, entre piràmides i sarcòfags, l’art de la propaganda es posava en marxa.