Aigyptos-Aegyptus. Egipto en época grecorromana

 • Finished
  • Literary Forum about Ancient Egypt
  • DRA. NÚRIA CASTELLANO

   Egiptòloga. Membre de la missió arqueològica a Oxirrinc

   Autora del llibre

  • Fundació Arqueològica Clos
  • 12 of april of 2018 to 19h

Publicat recentment per Dstoria Edicions i prologat per Maite Mascort, el Fòrum Literari d’avui presenta una síntesi històrica de l’Egipte grecoromà: Aigyptos-Aegyptus, una història política, econòmica i social que ens endinsa en els darrers moments d’una civilització que, amb alts i baixos, arribà a dominar el món durant més de tres mil·lennis.

Núria Castellano és l’autora d’aquest llibre que, a partir d’ara, esdevindrà sens dubte obra de referència per al coneixement dels canvis político-socials que varen succeir-se a Egipte d’ençà l’arribada d’Alexandre el Gran i fins la dominació romana. I, per damunt de tot, la implantació del cristianisme com a nova religió.

Tot plegat, fou detonant de l’inici de la gradual desaparició d’una civilització única.

This space uses cookies. If you continue to browse we shall consider this use acceptance the use of cookies. Receive more information.