GRANS ENIGMES DE LA HISTÒRIA: L’antic Egipte i les teories de tipus conspiranoic

  • Lecture about Ancient Egypt
  • JORDI GARCÉS

   Diplomat en Egiptologia

  • Fundació Arqueològica Clos
  • 25 of march of 2020 to 19 h

La paridòlia (derivada etimològicament del sufix grec éidolon, ‘figura’ o ‘imatge’, i del prefix par, ‘amb’ o ‘adjunt’) és un fenomen psicològic a partir del qual un estímul vague i aleatori (habitualment una imatge) és percebut erròniament com una forma recognoscible. Aquesta fou la resposta que la NASA va donar arran de publicar-se les fotos de la missió del Curiosity Rover al planeta Mart (2018).

Les imatges en qüestió eren, segons diversos autors de tarannà conspiracionista, la “prova irrefutable” per assegurar que l’origen de la civilització egípcia era clarament forana a la Terra.

En el fons, films com Stargate o la saga d’Indiana Jones no fan mes que testimoniar l’estranya necessitat que sentim d’atribuir orígens fabulosos a les antigues civilitzacions que ens meravellen.

La conferència consistirà en analitzar de forma rigorosa aquestes teories, evidenciant que el vel d’Isis mai no s’aixecarà del tot...

This space uses cookies. If you continue to browse we shall consider this use acceptance the use of cookies. Receive more information.