29-09-2023 Haty. El coneixement sobre el cor físic entre els antics egipcis

  • Finalizado
    • Conferencia sobre Antiguo Egipto
    • Albert Isidro. Cap d'estudis de l'Hospital Universitari Sagrat Cor, professor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i antropòleg col·laborador del MEB

    • Museu Egipci de Barcelona
    • 29 de septiembre de 2023 a las de 19.00 a 20.30

La importància que els antics egipcis donaven al cor queda palesa en la psicòstasi o pesatge del cor en referència a la ploma Maat, paradigma de la justícia. El cor tenia dues diferents: l'Ib o el cor ultraterrenal (l'ànima) i el Haty que vindria a ser el cor físic com a òrgan corporal, objecte d'aquesta conferència. Es farà menció de les referències (alteracions) de l'aparell cardiovascular en almenys sis dels principals Papirs Mèdics. Analitzarem breument algunes de les sentències relacionades amb el cor presents al papir d'Ebers. Per altra banda, mostrarem les malalties que han estat descrites en diferents àmbits científics, incloent-hi l'experiència personal en cors momificats i intentarem extrapolar l'estat de salut cardiovascular a l'antic Egipte comparant-lo amb el d'avui en dia.