20-11-2023 Qüestionant la prostitució a l'antic Egipte

  • Fin
    • Dr. Marc Orriols-Llonch. Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic – Universitat Autònoma de Barcelona

    • Museu Egipci de Barcelona
    • 20 de novembre de 2023 à de 19.00 a 20.30

Tradicionalment, l’Egiptologia ha acceptat i accepta que la prostitució femenina ja existia a l’antic Egipte. Però aquesta idea sembla més basada en una extrapolació de l‘actualitat al passat i en una sèrie de prejudicis de la societat occidental que no pas en les pròpies fonts egípcies. En aquesta conferència es presentaran tots els termes que els principals diccionaris egiptològics tradueixen per “prostituta”. Un cop presentats es procedirà a analitzar-los críticament per veure si al seu context apareixen els elements imprescindibles per poder parlar de prostitució a l’Egipte dinàstic: una relació sexual i una retribució per ella. Es tracta de revaluar la terminologia per poder determinar si hi ha proves suficients per considerar que aquest lèxic fa referència a prostitutes o no. En una segona part, s’exposaran algunes imatges de dones que han estat i segueixen essent considerades prostitutes, en especial les que apareixen en el papir de Torí 55.001. Un anàlisi crític dels termes i les imatges i dels seus contextos, i des de la perspectiva dels estudis de gènere, ens permetrà saber si realment es pot parlar de l’existència de la prostitució a l’antic Egipte o no.