31-05-2021 ACTIVITAT ONLINE: Un temple d’Horus d'època tardana (ss. IV-VI dC) al port grecoromà de Berenike: culte i ritual als límits de l’Egipte romà (REPROGRAMACIÓ)

  • Fin
    • DR. JOAN OLLER

      Professor titular d’Història Antiga, Departament de Ciències de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana, UAB

    • Fundació Arqueològica Clos
    • 31 de mai de 2021 à 19.00

AVÍS:

LES PLACES PER ASSISTIR PRESENCIALMENT A AQUESTA CONFERÈNCIA ESTAN EXHAURIDES.

EN CAS DE QUE JA T'HI HAGUESSIS INSCRIT, NO HAS DE FER RES. SENZILLAMENT PERSONAR-TE AL MUSEU EGIPCI DE BARCELONA EL DIA I L'HORA INDICATS MÉS AMUNT.

EN CAS DE QUE T'HAGIS QUEDAT SENSE PLAÇA, T'OFERIM LA POSSIBILITAT DE SEGUIR LA CONFERÈNCIA ONLINE; NOMÉS HAS D'INSCRIURE'T PERQUÈ NOSALTRES T'ENVIEM LA CONNEXIÓ TELEMÀTICA.

La campanya d'excavacions del ‘Sikait Project’ al port grecoromà de Berenike l’any 2019 va permetre intervenir en un dels majors edificis preservats de l’assentament per època romana: el Northern Complex. L’obertura de tres sondejos en aquest edifici permeté identificar una zona ritual associada presumiblement al déu Horus.

El caràcter tardà del santuari (segles IV-VI dC) i els remarcables descobriments fets al seu interior aporten un exemple únic per apropar-nos al coneixement de les pràctiques religioses de la població que habitava aquesta zona fronterera de l’Imperi en època tardana, permetent obtenir dades tant de la població egípcia i romana com dels enigmàtics pobles blemis.

🚩 LA CONFERÈNCIA SERÀ PRESENCIAL SEMPRE QUE AIXÒ SIGUI POSSIBLE.