D’Albió a Ànglia: la singularitat britànica en l’Antiguitat

  • Fin
    • DR. PERE MAYMÓ I CAPDEVILA. Doctor en Geografia i Història.
      Especialista en Món Clàssic

    • Museu Egipci de Barcelona
    • 20 de avril de 2015 à 19 hores

Situades a l’extrem del món conegut, les Illes Britàniques van exercir un misteriós encís a l’ideari de les cultures mediterrànies clàssiques. Entraren a la Història amb la conquesta romana en època de Claudi i romangueren dins de l’Imperi fins el 410. Llavors, les invasions anglosaxones s’expandiren gradualment per l’actual Anglaterra en un període tan obscur com atractiu que donà origen a la llegenda artúrica, inspirada en la darrera resistència de la romanitat a les illes.