DE CLUB A CLUB: Retorn a Gebel Uweinat. Una possible visió de l’Egipte predinàstic

  • Fin
    • SANTIAGO BORRELL

      Amic d’El Club del Museu Egipci

    • Fundació Arqueològica Clos
    • 25 de avril de 2017 à 19h

Com eren i com vivien els habitants de la vall del Nil abans de la formació d’un estat centralitzat? Certament, només disposem de poques restes materials que no diuen massa. Tanmateix, sabem que durant aquest període el Desert Líbic no era un territori desèrtic i que la cultura de la gent que hi vivia era força semblant a la que es desenvolupà al costat del riu.

L’extraordinari registre iconogràfic que s’ha conservat a Gebel Uweinat pot ajudar a entendre d’una forma més propera com eren aquells que varen iniciar el procés de creació de l’Estat faraònic.