Els inuit i la seva astronomia. Un univers llegendari

  • Fin
    • FRANCESC BAILÓN. Llicenciat en Geografia i Història. Especialista en Antropologia Cultural

    • Museu Egipci de Barcelona
    • 10 de juin de 2015 à 19 hores

CULTURES DESCONEGUDES: ANTROPOLOGIA DELS POBLES DEL GEL.

La religió tradicional dels inuit ha creat un univers particular on tots els fenòmens de la natura estan personificats degut a la profunda espiritualitat d’aquest poble. Però el més curiós de tot és que la seva astronomia ens pot resultar familiar gràcies als elements que la conformen: aurores boreals, nit àrtica, sol de mitjanit, parhelis o el cas de Sedna, esperit inuit i que és l’objecte més gran trobat girant al voltant del Sol, després del descobriment de Plutó.