L'expedició napoleònica a Egipte: Ciència poc desinteressada al servei d'un imperi fallit

  • Fin
    • DR. JOSEP M. FRADERA
      Catedràtic d'Història Contemporània de la UPF. Doctor en Història per la UAB. Professor del Màster en Història del Món i coordinador del Grup de Recerca Imperis, Metròpolis i Societats Extraeuropees (UPF)

    • Fundació Arqueològica Clos
    • 30 de novembre de 2016 à 19 hores

La Description de l’Égypte, obra publicada entre 1809 i 1829, és un gran projecte filològic i arqueològic el qual fou planificat per tal de donar forma a un vast somni imperial. A la sessió que avui li dedicarem, que presenta un enfocament diferent respecte ocasions anteriors en què ens hem ocupat de la Description, tractarem de relacionar els aspectes intel·lectuals del projecte amb el rerefons militar i polític en què es trobava inserit.