La conservació de la tomba de Tutankhamon. Identificació de les taques fosques sobre les pintures de la tomba

  • Fin
    • EDUARDO PORTA

      Químic. Professor de Museulogia de la UB. Consultor UNESCO. Consultor de l’AKTC (Aga Khan Trust for Culture)

    • Fundació Arqueològica Clos
    • 1 de février de 2018 à 19h

Actualment, la tomba de Tutankhamon es troba en una situació greu a causa d’un deteriorament motivat principalment per les visites i per les defectuoses intervencions realitzades sobre els seus elements que l’han posat en perill.

Tanmateix, els materials emprats per a pintar la tomba i la necessitat d’acabar-la en un temps rècord, las agressions degudes al desmuntatge dels tresors que estaven dins i les seves reduïdes dimensions han contribuït al deteriorament que sofreix aquest monument icònic de la cultura faraònica.