Missió de la Universitat de Tübingen-Museu Egipci de Barcelona a Sharuna. Resultats de les campanyes 2012-2015

  • Fin
    • LUIS MANUEL GONZÁLVEZ. Egiptòleg. Conservador del Museu Egipci de Barcelona

    • Museu Egipci de Barcelona
    • 29 de janvier de 2015 à 19 hores

Durant les tres últimes campanyes realitzades, els treballs arqueològics de l’equip encarregat de l’estudi a la necròpoli principal de Sharuna s’han concentrat al sector septentrional del jaciment. Noves tombes del Regne Antic de diversa tipologia i tombes de pou ptolemaiques han estat descobertes
i documentades; malgrat l’alt grau de saqueig, els elements de l’equipament funerari i les restes humanes recuperades permeten anar coneixent determinats aspectes dels rituals i la tipologia de materials utilitzats. Una novetat important ha estat la troballa d’enterraments coptes a la necròpoli principal afegint, d’aquesta manera, una nova dimensió a la dilatada història de la necròpoli.