Què eren les constitucions a l’Antic Règim? El 1714 català en el context europeu

 • Fin
  • ATENCIÓ!! NOVA DATA:
   23 D'OCTUBRE 2014 (DIJOUS)

   QUÈ EREN LES CONSTITUCIONS A L'ANTIC RÈGIM? EL 1714 CATALÀ EN EL CONTEXT EUROPEU

   DR. XAVIER GIL PUJOL

   Catedràtic d'Història Moderna. Professor de la Universitat de Barcelona

  • Fundació Arqueològica Clos
  • 23 de octobre de 2014 à 19h

Per primer cop al Club d’Amics, rebem un Catedràtic en Història, de reconeixement internacional, un dels màxims especialistes en matèria de pensament polític i parlamentarisme, que ens presentarà un tema cabdal. Per bé que les primeres Constitucions modernes (EUA, 1788; francesa, 1791; espanyola, 1812) inauguraren una nova època en la història política i jurídica, amb anterioritat havien existit diversos cossos legislatius, alguns anomenats “constitucions”, com les catalanes. Què significaven aquestes constitucions a l’Antic Règim, és a dir, en una època pre-liberal? És correcte contraposar-les, de forma simplista, amb l’Absolutisme? Són qüestions que seran abordades tant amb un caràcter general, com en relació al 1714 català, degudament situat en el seu context europeu.