D’entrenament a festa cavalleresca: el torneig a l’Edat Mitjana

 • Finalitzat
  • Conferència sobre Història
  • DR. ALEJANDRO MARTÍNEZ GIRALT

   Doctor en Història Medieval per la UdG

  • Fundació Arqueològica Clos
  • 22 de maig de 2018 a les 19h

Als nostres ulls, el torneig medieval té molt d’espectacle. Això el fa idoni per al cinema i les activitats de recreació històrica que acompanyen habitualment les fires medievals. Però al principi, el torneig tenia menys d’espectacle i més d’entrenament per a combatents. No seria fins avançat el segle XII que començaria a esdevenir una autèntica festa cavalleresca i, encara així, unes quantes dècades més tard ja no era exactament el mateix tipus de festa.

Aquesta conferència vol ser una proposta per acostar-nos al significat i l’evolució real d’un esdeveniment, el torneig, que ha arrelat amb força en la imaginació d’Occident, i situar-nos en el context político-social que li donà sentit.

Imatge: detall del Codex Manesse, segle XIV, f. 52r (Universitätsbibliothek Heidelberg).