D’entrenament a festa cavalleresca: el torneig a l’Edat Mitjana

 • Finished
  • Lecture about History
  • DR. ALEJANDRO MARTÍNEZ GIRALT

   Doctor en Història Medieval per la UdG

  • Fundació Arqueològica Clos
  • 22 of may of 2018 to 19h

Als nostres ulls, el torneig medieval té molt d’espectacle. Això el fa idoni per al cinema i les activitats de recreació històrica que acompanyen habitualment les fires medievals. Però al principi, el torneig tenia menys d’espectacle i més d’entrenament per a combatents. No seria fins avançat el segle XII que començaria a esdevenir una autèntica festa cavalleresca i, encara així, unes quantes dècades més tard ja no era exactament el mateix tipus de festa.

Aquesta conferència vol ser una proposta per acostar-nos al significat i l’evolució real d’un esdeveniment, el torneig, que ha arrelat amb força en la imaginació d’Occident, i situar-nos en el context político-social que li donà sentit.

Imatge: detall del Codex Manesse, segle XIV, f. 52r (Universitätsbibliothek Heidelberg).

This space uses cookies. If you continue to browse we shall consider this use acceptance the use of cookies. Receive more information.