Història i memòria històrica: similituds i diferències

 • Finished
  • Lecture about History
  • DR. XAVIER GIL PUJOL
   Catedràtic en Història Moderna de la Universitat de Barcelona. Membre de la Real Academia de la Historia

  • Fundació Arqueològica Clos
  • 23 of october of 2019 to 19 h

La història i la memòria històrica comparteixen el seu interès en el passat i això fa que una pugui, de vegades, ser confosa amb l’altra.

La manera amb què cadascuna mira el passat és força diferent: la història, com a disciplina acadèmica, busca l’objectivitat per mitjà d’una anàlisi documentada i articulada dels diversos factors; la memòria històrica, en canvi, i com tota memòria, és selectiva, emotiva, canviant i essencialment subjectiva, essent també individual, familiar o grupal, mentre que la història és global. Això afecta directament a les polítiques de la memòria, tan característiques de la societat actual.

La conferència tracta d’aquestes qüestions i de com la memòria històrica ha esdevingut un altre dels molts temes que la història estudia.

%MCEPASTEBIN%

This space uses cookies. If you continue to browse we shall consider this use acceptance the use of cookies. Receive more information.