Història i memòria històrica: similituds i diferències

  • Fin
    • DR. XAVIER GIL PUJOL
      Catedràtic en Història Moderna de la Universitat de Barcelona. Membre de la Real Academia de la Historia

    • Fundació Arqueològica Clos
    • 23 de octobre de 2019 à 19 h

La història i la memòria històrica comparteixen el seu interès en el passat i això fa que una pugui, de vegades, ser confosa amb l’altra.

La manera amb què cadascuna mira el passat és força diferent: la història, com a disciplina acadèmica, busca l’objectivitat per mitjà d’una anàlisi documentada i articulada dels diversos factors; la memòria històrica, en canvi, i com tota memòria, és selectiva, emotiva, canviant i essencialment subjectiva, essent també individual, familiar o grupal, mentre que la història és global. Això afecta directament a les polítiques de la memòria, tan característiques de la societat actual.

La conferència tracta d’aquestes qüestions i de com la memòria històrica ha esdevingut un altre dels molts temes que la història estudia.

%MCEPASTEBIN%