Aquella “terrible” Edat Mitjana

 • nouveau
  Fin
  • DR. ALEJANDRO MARTÍNEZ GIRALT
   Doctor en Història Medieval per la UdG

  • Fundació Arqueològica Clos
  • 18 de octobre de 2018 à 19h

Dins la mentalitat occidental sembla que la Història hagi de ser una línia que vagi de menys a més, del grau més baix del primitivisme al més alt de civilització.

En aquesta concepció d’una Història que evoluciona (suposadament per a bé de la Humanitat), l’època medieval sol tenir un una funció reservada: la d'ase dels cops. Així, tendeix a ser bastant habitual que els actes de violència extrema i el recurs a la tortura siguin qualificats de “medievals”. Com si l’Edat Mitjana fos el bany de sang històric per antonomàsia i la violència una anomalia del present, sense parar atenció al fet que aquesta última és un tret característic de l’ésser humà i no exclusiu d’un període històric concret.

El mateix es pot dir de la persecució ideològica, del fervor religiós en general i del poder de l’Església en particular. També de la manca de raonament científic, de l’anarquia política o de l’arbitrarietat legal.

Amb aquesta ponència volem plantejar una reflexió no només sobre l’origen de la visió negativa de l’Edat Mitjana, sinó sobre com percebem el passat en general i com el que en creiem saber està en realitat molt determinat pel moment en què vivim.