Troballes antropològiques de Tutmosis III en el marc del Temple Project (resultats campanya 2017)

  • Fin
    • DR. ALBERT ISIDRO

      Traumatòleg de l’Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona. Paleopatòleg

    • Fundació Arqueològica Clos
    • 19 de mars de 2019 à 19h

Des de 2006, l’equip hispano-egipci de l’Academia de Bellas Artes Isabel de Hungría, de Sevilla, i el Supreme Council of Antiquities assumiren els treballs de restauració del Temple del Milions d’Anys de Tutmosis. Aquesta estructura arquitectònica està situada a la riba occidental de Luxor, concretament a la zona d’el-Khokha, en les diverses campanyes han anat apareixent de forma progressiva una gran quantitat de restes humanes.

Aquestes restes pertanyen a dues poblacions ben diferenciades: una d’inicis de Regne Mitjà (dinasties XI-XIII) i l’altra de Baixa Època (dinasties  XXV i XXVI). Els individus que s’han pogut estudiar són uns dos-cents, essent esquelets prop d’un 50%, la majoria d’ells amb connexió anatòmica i mòmies.

Presentem algunes de les novetats, quant a l’estudi antropològic, dels individus estudiats, així com les seves patologies més importants.